Shell Omala S4 GX 220

Shell Omala S4 GX 220

Shell Omala S4 GX 220

Əvəzetmələr arasında uzun intervallarla ən ağır şərtlərdə çalışan sənaye reduktorları üçün sintetik reduktor yağı.

Ağır istismar şərtləri üçün yüksək dərəcədə effektiv tam sintetik sənaye reduktor yağı ən ağır şərtlərdə əla yağlama, sürtünmə azalması, uzadılmış xidmət müddəti və dişli çarxların mikropittinqdən (dişlərin səthində zamanla yaranan aşınma) yüksək səviyyədə mühafizəsini təmin edir.
ShellOmala S4 GX 220 tətbiqi
Külək generatorları və digər çətin əlçatan avadanlıqlar. ShellOmala S4 GX 220 həddən artıq uzun xidmət müddətinə malik yağ tələb edən sistemlər, nadir hallarda texniki xidmət göstərilən və ya çətinliklə əlçatan avadanlıqlar üçün xüsusilə tövsiyə edilir.
Qapalı reduktorlar. ShellOmala S4 GX 220 yüksək yük, çox aşağı və ya yuxarı temperaturlar və nəzərə çarpan temperatur fərqləri kimi ağır şərtlərdə çalışan azaldıcı ötürücülər üçün tövsiyə edilir.
ShellOmala S4 GX 220 podşipniklər və püskürtmə və ya sirkulyasiya sürtgü sistemləri vasitəsilə yağlanan digər detalların yağlanması üçün uyğundur.