Shell Tellus S2 V 32

Shell Tellus S2 V 32

Shell Tellus S2 V 32

"Premium" sinif hidravlik yağ

Unikal texnologiya vasitəsilə yaradılmış yüksək dərəcədə effektiv hidravlik yağ geniş temperatur diapazonunda və ağır mexaniki yüklərdə stabil özlülüyə malikdir.
ShellTellus S2 V 32 tətbiqi
Geniş temperatur intervalında çalışan və ya temperatur dəyişkənliyi zamanı kiçik özlülük dəyişikliyi tələb edən intiqallar və hidravlik sistemlər.
Çox dəqiq hidravlik sistemlər.