Shell Tellus S2 V 46

Shell Tellus S2 V 46

Shell Tellus S2 V 46

Yüksək dərəcədə effektiv hidravlik maye

Unikal texnologiya vasitəsilə yaradılmış yüksək dərəcədə effektiv hidravlik yağ geniş temperatur diapazonunda və ağır mexaniki yüklərdə stabil özlülüyə malikdir.
ShellTellus S2 V 46 tətbiqi Küçədə istismar olunan avadanlığın hidravlik sistemləri
Çox dəqiq hidravlik sistemlər.