Shell Tellus S3 M 68

Shell Tellus S3 M 68

Shell Tellus S3 M 68

Yüksək keyfiyyətli külsüz sənaye hidravlik mayesi

Aşınmaya qarşı və özlü aşqarların eksklüziv külsüz paketi vasitəsilə yaradılmış yüksək dərəcədə effektiv hidravlik maye sənaye avadanlıqları və mobil texnikanın (bəzi hallarda) hidravlik sistemlərinin stabil işini və üstün dərəcədə mühafizəsini təmin edir.

Sistemdə yüksək temperaturlara və mexaniki yük təsirinə davamlıdır, hidravlik sistemin işinin effektivliyini azalda biləcək çöküntülərin əmələ gəlməsinin qarşısını alır.
ShellTellus S3 M 68 tətbiqi
Sənaye hidravlik sistemləri
Ağır şərtlərdə (məsələn, yüksək yük və ya temperatur) istismar edilən hidravlik sistemlər və uzadılmış xidmət müddətinə malik mayelərin tətbiqini tələb edən sistemlər (məsələn, distant və ya çətin əlçatan avadanlıqlar)
İSO HM sinfinə məxsus hidravlik mayelərin tətbiqini tələb edən gəmi hidrosistemləri və mobil texnika hidrosistemləri