Shell Morlina S2 B 150

Shell Morlina S2 B 150

Shell Morlina S2 B 150

ShellMorlinaS2 B 150- yüksək keyfiyyətli, həlledici ilə ekstraksiyadan keçmiş, parafin yağı kantsız məftil dəzgahları üçün xüsusilə hazırlanıb.

Tətbiq

Açılması kantsız məftil dəzgahları. Açılması kantsız məftil dəzgahlarının yağlanması çox çətindir. Bu qismən yüksək sürətlə çalışan yüksək yüklü yellənmə və sürüşmə podşipniklərinin mühafizəsi və sürtgü materialına dəzgahdan düşən soyuducu maye və dəmir oksidlərin olması halında da avadanlığın qənaətbəxş işi üçün eyni sürtgü materialının (adətən İSO 100 özlülük sinfi) tətbiqinin mütləq olması ilə əlaqəlidir. ShellMorlina S2 B 150 sinksiz aşqarların istifadəsi sayəsində dişli ötürücüləri aşınmadan mühafizə edir, eyni zamanda da köpük əmələ gəlməsi və oksidləşməyə qarşı yüksək davamlılığa, paslanma və korroziyadan effektiv mühafizəyə malikdir, həmçinin incə təmizləmə  filtrləri vasitəsilə asanlıqla filtrlənir.