Shell Gadus S5 V100 2

Shell Gadus S5 V100 2

Shell Gadus S5 V100 2

Yüksək texnologiyalı çoxməqsədli sürtgü yağı ShellGadus S5 V100 2 sənayedə, əsasən maşınqayırmada, elektrik mühərriklərinin podşipniklərində geniş istifadə edilir. Onu qatılaşdırıcı olaraq kompleks litium sabunu əlavə edilmiş sintetik yağlar əsasında hazırlayırlar. Sürtgü yağının əsas inqrediyentləri korroziya əleyhinə, oksidləşmə əleyhinə, aşınma əleyhinə və sürtünmə əleyhinə aşqarlar, həmçinin sürtünmə modifikatorudur, bunlar sayəsində ShellGadus S5 V100 2 bütün növ yüksək sürətli yellənmə podşipniklərində istifadə edilə bilər.
Tətbiq
Sürtgü yağı aşağı temperaturlarda çalışan yüksək və orta sürətlərdə istismar edilən yellənmə podşipniklərində, yüksək sürətli podşipniklərdə, NJ, NUP tipli silindrik və konik diyircək-podşipniklərdə, bucaqlı halqa ilə podşipniklərdə istifadə edilir. ShellGadus S5 V100 2 sürtgü yağını məkan xaricində quraşdırılan elektrik mühərriklərinin, nasosların və ventilyatorların podşipniklərində bütün il boyunca tətbiq etmək olar.
Üstün cəhətlər
Sürtgü yağı çox aşağı işəsalma və fırlanma momentlərinə malikdir. Onun istifadəsi ilə sürtünmədə itki olduqca azalır, o, çox aşağı (–50°C-ə qədər) və yüksək temperaturlarda (+ 150°C-ə qədər) mexanizmlərin mükəmməl işini təmin edir. Bu cür geniş temperatur diapazonu sürtgü yağının termik və mexaniki stabilliyi ilə izah edilir. ShellGadus S5 V100 2 sürtgünün dəyişməsi arasındakı zaman müddətini artırır.

 

Təyinat: Podşipniklər üçün

  80°C/50 saatda mexaniki stabillik: ≤+50

  İş temperaturu diapazonu (qısa müddətli), °C:  -50/+150 (200)

   25 °С-də penetrasiya, qarışmadan sonra, 0,1mm: 265-295

   NLGI üzrə konsistensiya:2

 

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'mysqli' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: