Shell Gadus S3 V220C 2

Shell Gadus S3 V220C 2

Shell Gadus S3 V220C 2

ShellGadus S3 V220C 2 - tünd qəhvəyi rəngli yüksək keyfiyyətli çoxməqsədli plastik sürtünmə əlaeyhinə sürtgüdür. ShellGadus S3 V220C 2 kompleks litium sabunu ilə qatılaşdırılan yüksək indeksli mineral yağ tətbiqi ilə istifadə edilir. Tərkibindəki son nəsil aşqarlar paketi sürtgüyə yüksək temperatur şəraitində oksidləşməyə mükəmməl davamlılıq təmin etmək imkanı verir, ona korroziya əleyhinə və aşınma əleyhinə xassələr verir. ShellGadus S3 V220C 2 sürtgüsü istehsalçı tərəfindən yüksək temperatur şəraitində çalışan xarici podşipniklərdə istifadə üçün tövsiyə edilir. Sürtgü ASTM D4950-07 LB-GC qaydalarına və tələblərinə tam cavab verir, +150°C-ə qədər temperaturlarda çalışa bilir.

Tətbiq

ShellGadus S3 V220C 2 yüksək temperatur və yüklərdə, yüksək rütubət miqdarında, yüksək vibrasiya şərtlərində çalışan diyircəkli və kürəli podşipniklər, sürüşmə podşipnikləri üçün çoxməqsədli sürtgü kimi tövsiyə edilir. Sürtgü sənayenin müxtəlif sahələri üçün - polad tökmə, dağ mədən, sement, enerji, sellüloz-kağız, ümumi maşınqayırma - optimal uyğundur.

 

Damcılama temperaturu, °С: 240

 
 

Təyinat: Diyircəkli və kürəli podşipniklər üçün

 

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'mysqli' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: