Shell Argina X 40

Shell Argina X 40

Shell Argina X 40

ShellArgina X 40 - Argina T yağının bütün mükəmməl istismar xüsusiyyətlərinə malik, lakin daha yüksək baza sayı səviyyəsinə malik olan yüksək keyfiyyətli sürtgü materialıdır. Yağ yağın aşağı sərfiyyatı və/və ya yanacaq yüksək səviyyədə kükürdün əlavə qələvilik tələb etdikdə qalıq yanacaqlarda çalışan orta dövrlü enerji qurğuları üçün yaradılıb. Bu silindrin gilizinin və porşen halqalarının aşınmasını məhdudlaşdırmaq üçün mühərrikin istehsalçısı tərəfindən yazılan baza sayının səviyyəsi ilə tarazlığın saxlanması üçün zəruridir.

Təyinat: qalıq yanacaqla çalışan orta dövrlü gəmi mühərrikləri üçün