Shell Turbo SG 32

Shell Turbo SG 32

Shell Turbo SG 32

TDC

Sənaye qaz turbinləri üçün sintetik yağ yüksək yüklü sənaye qaz turbinlərində ən ağır şərtlərdə istismar üçün hazırlanıb.

ShellTurbo SG 32  - yüksək çıxış gücünə malik stasionar sənaye qaz turbinlərinin tələblərini qarşılayan polialfaolefin əsaslı sintetik yağdır. Yağın tərkibində yüksək temperaturda aşınma əleyhinə xassələr, oksidləşmə əleyhinə xüsusiyyətlər, həmçinin korroziya əleyhinə mühafizə təmin edən diqqətlə seçilmiş aşqarlar paketi var.

Tətbiqi

Ən ağır şərtlərdə çalışan sənaye qaz turbinləri. İSO üzrə 32 özlülüyə malik yağların istifadəsi tövsiyə edilən sənaye sahələrində istifadə edilən təyyarə qaz turbinləri də daxil olmaqla kiçik ölçülü qaz turbinləri.

 

Shell Turbo T 32

Shell Turbo T 32

Shell Turbo T 32

TDC

Shell Turbo T 32 - II qrup baza yağ əsaslı oksidləşmə və aşınma əleyhinə aşqarlar ilə mineral yağdır. Yüksək deemulsiya xassəsi, aşağı köpük əmələgətirmə, uzun xidmət müddətinə malikdir. Buxar yüngül yüklü, qaz və hidravlik turbinlər üçün, həmçinin idarəetmə sistemləri və ötürücülər üçün tətbiq edilir.

Tətbiqi 
Energetika və sənaye buxar turbinləri. ShellTurbo T əsas valın podşipnikləri, dişli çarxlar üçün sürtgü yağı kimi və tənzimləmə sistemlərində işlək maye kimi istifadə edilir. Sənayedəki digər tətbiq sahələri ShellTurbo T oksidləşmə stabilliyinə, deemulsiya və anti-korroziya xassələrinə malik yüksək keyfiyyətli yağların istifadəsini tələb edən digər sahələrdə hidrogenlə soyutma sistemlərində kipləndirici yağ kimi, turbinin köməkçi avadanlıqlarını yağlanması üçün, turbo-kompressorların yağlanması üçün tətbiq edilə bilər.

Shell Turbo S4 GX 32

Shell Turbo S4 GX 32

Shell Turbo S4 GX 32

TDC

ShellTurbo S4 GX 32 qaz-maye konversiyası texnologiyasına əsasən alınmış baza yağların əsasında istehsal edilir və ən yeni yüksək dərəcədə effektiv turbinlərin tələblərini qarşılayır. Ən ağır şərtlər altında misilsiz dərəcədə uzun iş sayəsində ShellTurbo S4 GX32 hətta dövri ən ağır yük şəraitində də çöküntü və şlamların əmələ gəlməsini minimal həddə çatdırır. ShellTurbo S4 GX 32 yağı yüksək termik və oksidləşmə yükləri şəraitində belə oksidləşmə əleyhinə müstəsna davamlılığa malikdir. ASTM dry TOST (turbin yağlarının oksidləşmə stabilliyinin müəyyənləşdirilməsi) və TOST lifetest (ASTM D943) sınaqlarının əla nəticələri ShellTurbo S4 GX 32 yağının ənənəvi mineral yağlarla müqayisədə davamlı xidmət müddəti təmin etmək və texniki xidmət xərclərini azaltmaq üçün yüksək potensialı olduğunu göstərir.

Tətbiqi

  • Kombinə edilmiş dövriliyə məxsus, elektrik enerjisi istehsal edən turbinlər.
  • Sənaye buxar turbinləri. 
  • Sənaye qaz turbinləri.