Shell Morlina S2 BL 5

Shell Morlina S2 BL 5

Shell Morlina S2 BL 5

TDC

ShellMorlina S2 BL 5 yağı sirkulyasiya sürtgü sistemləri, podşipniklər, dəzgahların yüksək dövrlü şpindellərinin uzunmüddətli və effektiv istismarını təmin edən aşqarların sinksiz paketinin əlavə edilməsi ilə seçmə (selektiv) təmizləmə ilə aşağı özlü mineral yağların əsasında hazırlanır. Bu məhsulu mineral yağların işində adətən istifadə edilən kipləndirici materiallar və lak-boya örtükləri ilə uyğunlaşdırırıq.
Tətbiq. 
ShellMorlina S2 BL 5 yağı aşağı yüklü qapalı dişli ötürücülər, sirkulyasiyalı sürtgü sistemlərinin yağlanması üçün tətbiq edilir, müxtəlif dəzgah sistemləri, yellənmə və sürüşmə podşipnikləri, yüksək sürətli şpindellərin yağlanması üçün tövsiyə edilir. Bu məhsul sənaye hidravlik sistemlərin və gümüş suyuna salınmış səthlər və "bürünc-polad" sürtünmə cütlükləri ilə mexanizmlər istifadə edən nəzarət sistemlərinin yağlanması üçün tətbiq edilir.
Üstün cəhətlər. 
Avadanlıq və dəzgahların işinin effektivliyi ShellMorlina S2 BL 5 istifadəsi ilə məhsulun tərkibinə daxil olan yüksək keyfiyyətli dərindən təmizlənmiş baza yağların hesabına əldə edilir. Bu komponentlər sayəsində bu məhsul yaxşı deaerasiya və deemulsiya xassələrinə malikdir, qovşaq və mexanizmlərin effektiv yağlanmasını təmin edir. ShellMorlina S2 BL 5 yağında korroziya və oksidləşmə inhibitorları ilə aşqarlar paketinin istifadəsi avadanlığın köhnəlmə və korroziyadan əla mühafizəsini təmin etməyə, yüksək sürətli şpindellərin, sirkulyasiya sistemlərinin və podşipniklərin istismar müddətini uzatmağa imkan verir.

Sirkulyasiya sistemləri üçün

Shell Morlina S2 B 150

Shell Morlina S2 B 150

Shell Morlina S2 B 150

TDC

ShellMorlinaS2 B 150- yüksək keyfiyyətli, həlledici ilə ekstraksiyadan keçmiş, parafin yağı kantsız məftil dəzgahları üçün xüsusilə hazırlanıb.

Tətbiq

Açılması kantsız məftil dəzgahları. Açılması kantsız məftil dəzgahlarının yağlanması çox çətindir. Bu qismən yüksək sürətlə çalışan yüksək yüklü yellənmə və sürüşmə podşipniklərinin mühafizəsi və sürtgü materialına dəzgahdan düşən soyuducu maye və dəmir oksidlərin olması halında da avadanlığın qənaətbəxş işi üçün eyni sürtgü materialının (adətən İSO 100 özlülük sinfi) tətbiqinin mütləq olması ilə əlaqəlidir. ShellMorlina S2 B 150 sinksiz aşqarların istifadəsi sayəsində dişli ötürücüləri aşınmadan mühafizə edir, eyni zamanda da köpük əmələ gəlməsi və oksidləşməyə qarşı yüksək davamlılığa, paslanma və korroziyadan effektiv mühafizəyə malikdir, həmçinin incə təmizləmə  filtrləri vasitəsilə asanlıqla filtrlənir.

Shell Morlina S 1 B 460

Shell Morlina S 1 B 460

Shell Morlina S 1 B 460

TDC

ShellMorlinaS 1 B 460 – seçmə təmizləmə vasitəsilə əldə edilən, ağır yüklü podşipniklər və sənaye avadanlığının sirkulyasiya sistemləri üçün  mineral parafin yağıdır. Yağ orta temperatur və yüklərdə istifadə üçün nəzərdə tutulub. Bu yağın üstün cəhətlərindən biri onun sirkulyasiya sistemlərində uzun xidmət müddətidir.

Tətbiq

  • Yellənmə və sürüşmə podşipnikləri;
  • Yayma dəzgahlarının boğazlarının  podşipnikləri;
  • Sirkulyasiya sistemləri;
  • İstehsalçının yağların xəlitəli aşqarlarının istifadəsinə imkan verdiyi silindrik düz-dişli, əyri-dişli konik və vintli dişli ötürücülər ilə qapalı sənaye transmissiyaları.