Shell Diala S4 ZX-I

Shell Diala S4 ZX-I

Shell Diala S4 ZX-I

TDC

ShellDialaS4 ZX-I- çox aşağı kükürd miqdarı ilə xüsusilə təmizlənmiş naften xammalından hazırlanan yağdır. Yağ çox yüksək oksidləşmə stabilliyinə, yaxşı dielektrik və əla aşağı temperatur xüsusiyyətlərinə malikdir, təchizat vəziyyətində yağ üçün sənaye standartlarından daha aşağı su miqdarına malikdir.

Tətbiq. Yağ bütün növ güc transformatorlarında (generator, paylayıcı, ötürücü reaktorlar), həmçinin düzləşdirici, çevirici və paylayıcı cihazlar kimi cihazlarda tətbiq edilir.

Bütün növ transfomatorlar