Shell Mysella S 3N 40

Shell Mysella S 3N 40

Shell Mysella S 3N 40

TDC

ShellMysellaS 3N 40-aşağı küllü yağların istifadəsini tələb edən qığılcımla alışdırma ilə yüksək sürətli mühərriklər üçün yüksək keyfiyyətli yağdır. ShellMysella LA "zəifləşdirilmiş və təmiz" yandırma texnologiyasının tətbiqini tələb edən və atmosferə azot oksidlərinin tullantısını məhdudlaşdıran inkişaf edən ekoloji qanunvericilik tələblərinə cavab verən yeni nəsil stasionar qaz mühərrikləri üçün yaradılıb.

Tətbiq

Yanacaq olaraq təbii qaz istifadə edən qığılcım alışdırma ilə qaz mühərrikləri. Aşağı küllü yağ tövsiyə edilən yüksək kükürdlü qazla çalışan mühərriklərdə də istifadə edilə bilər.

Üstün cəhətlər

  • Mühərrikin uzunmüddətli və effektiv istismarını təmin edir;
  • Özlülüyün artmasının və turşu məhsulların əmələ gəlməsinin qarşısını alır, xüsusilə ağır şərtlərdə  bunun sayəsində yağ ehtiyatı artır;
  • "Küllü" komponentlərin və qələvi ehtiyatının optimallaşdırılmış səviyyəsi;
  • 300 mq/kq-dan yüksək olmayan fosfor miqdarı sayəsində yağ katalitik yanma ilə təchiz edilən mühərriklərdə müvəffəqiyyətlə istifadə edilə bilər;
  • Qaz mühərrikləri üçün