Shell Gadus S5 V100 2

Shell Gadus S5 V100 2

Shell Gadus S5 V100 2

TDC

Yüksək texnologiyalı çoxməqsədli sürtgü yağı ShellGadus S5 V100 2 sənayedə, əsasən maşınqayırmada, elektrik mühərriklərinin podşipniklərində geniş istifadə edilir. Onu qatılaşdırıcı olaraq kompleks litium sabunu əlavə edilmiş sintetik yağlar əsasında hazırlayırlar. Sürtgü yağının əsas inqrediyentləri korroziya əleyhinə, oksidləşmə əleyhinə, aşınma əleyhinə və sürtünmə əleyhinə aşqarlar, həmçinin sürtünmə modifikatorudur, bunlar sayəsində ShellGadus S5 V100 2 bütün növ yüksək sürətli yellənmə podşipniklərində istifadə edilə bilər.
Tətbiq
Sürtgü yağı aşağı temperaturlarda çalışan yüksək və orta sürətlərdə istismar edilən yellənmə podşipniklərində, yüksək sürətli podşipniklərdə, NJ, NUP tipli silindrik və konik diyircək-podşipniklərdə, bucaqlı halqa ilə podşipniklərdə istifadə edilir. ShellGadus S5 V100 2 sürtgü yağını məkan xaricində quraşdırılan elektrik mühərriklərinin, nasosların və ventilyatorların podşipniklərində bütün il boyunca tətbiq etmək olar.
Üstün cəhətlər
Sürtgü yağı çox aşağı işəsalma və fırlanma momentlərinə malikdir. Onun istifadəsi ilə sürtünmədə itki olduqca azalır, o, çox aşağı (–50°C-ə qədər) və yüksək temperaturlarda (+ 150°C-ə qədər) mexanizmlərin mükəmməl işini təmin edir. Bu cür geniş temperatur diapazonu sürtgü yağının termik və mexaniki stabilliyi ilə izah edilir. ShellGadus S5 V100 2 sürtgünün dəyişməsi arasındakı zaman müddətini artırır.

 

Təyinat: Podşipniklər üçün

  80°C/50 saatda mexaniki stabillik: ≤+50

  İş temperaturu diapazonu (qısa müddətli), °C:  -50/+150 (200)

   25 °С-də penetrasiya, qarışmadan sonra, 0,1mm: 265-295

   NLGI üzrə konsistensiya:2

 

Shell Gadus S2 V220 00

Shell Gadus S2 V220 00

Shell Gadus S2 V220 00

TDC

ShellGadus S2 V220 00 yüksək keyfiyyətli çoxməqsədli sürtgü yağı qatılaşdırıcı olaraq litium hidroksistearat əlavə edilən yüksək indeksli mineral yağlardan hazırlanır. Sürtgü yağının tərkibində həmçinin sürtünmə əleyhinə qurğuşunsuz aşqarlar paketi var. ShellGadus S2 V220 00 dağ-mədən sahəsi, inşaat, karyera işlərində nəqliyyat vasitələrində, sürtgü yağı polad tökmə və sellüloz-kağız sənayesi üçün avadanlıqlarda tətbiq edilən sürüşmə və yellənmə podşipniklərinin yağlanması üçün nəzərdə tutulub. ShellGadus S2 V220 00 bir çox avadanlıq istehsalçıları, xüsusilə BritishTimken  tərəfindən spesifikasiya və icazəyə malikdir. –20 - +100 dərəcə iş temperaturu diapazonunda istismar edilə bilər.

Tətbiq sahəsi.

ShellGadus S2 V220 00 ağır şərtlərdə çalışan ümumi sənaye mexanizmlərinin podşipniklərində, normal temperaturlarda istismar edilən dişli ötürücülərdə, rütubətli mühitdə və ağır yüklərdə ağır şərtlərdə çalışan yellənmə və sürüşmə podşipniklərində, yumşaq konsistensiyalı sürtgü yağı lazım olan yayma dəzgahlarının mexanizmlərində yağlanma üçün istifadə edilir.

Shell Gadus S3 V220C 2

Shell Gadus S3 V220C 2

Shell Gadus S3 V220C 2

TDC

ShellGadus S3 V220C 2 - tünd qəhvəyi rəngli yüksək keyfiyyətli çoxməqsədli plastik sürtünmə əlaeyhinə sürtgüdür. ShellGadus S3 V220C 2 kompleks litium sabunu ilə qatılaşdırılan yüksək indeksli mineral yağ tətbiqi ilə istifadə edilir. Tərkibindəki son nəsil aşqarlar paketi sürtgüyə yüksək temperatur şəraitində oksidləşməyə mükəmməl davamlılıq təmin etmək imkanı verir, ona korroziya əleyhinə və aşınma əleyhinə xassələr verir. ShellGadus S3 V220C 2 sürtgüsü istehsalçı tərəfindən yüksək temperatur şəraitində çalışan xarici podşipniklərdə istifadə üçün tövsiyə edilir. Sürtgü ASTM D4950-07 LB-GC qaydalarına və tələblərinə tam cavab verir, +150°C-ə qədər temperaturlarda çalışa bilir.

Tətbiq

ShellGadus S3 V220C 2 yüksək temperatur və yüklərdə, yüksək rütubət miqdarında, yüksək vibrasiya şərtlərində çalışan diyircəkli və kürəli podşipniklər, sürüşmə podşipnikləri üçün çoxməqsədli sürtgü kimi tövsiyə edilir. Sürtgü sənayenin müxtəlif sahələri üçün - polad tökmə, dağ mədən, sement, enerji, sellüloz-kağız, ümumi maşınqayırma - optimal uyğundur.

 

Damcılama temperaturu, °С: 240

 
 

Təyinat: Diyircəkli və kürəli podşipniklər üçün