Shell Gadinia 30

Shell Gadinia 30

Shell Gadinia  30

TDC

ShellGadinia  30 - dizel mühərrikləri üçün yüksək keyfiyyətli çoxməqsədli yağdır, 1%-ə qədər kükürd tərkibli distillə yanacaqla çalışan əsas və köməkçi gəmi üçün pistonlu mühərriklər üçün hazırlanıb.

Tətbiq:

  • Yüksək sürətli, orta dövrlü, pistonlu əsas və köməkçi gəmi mühərrikləri.
  • Dişli transmissiyalar, turbo-üfürücülər, yağlanan deydvud boruları və tənzimlənən addımlı vintlər.
  • Göyərtəli maşın avadanlığı və SAE 30 və ya 40 özlülüyə malik yağ tələb edən digər mexanizmlər və avadanlıqlar


Baza sayı 12 mq KOH/q

100°С-də kinematik özlülük, mm2/s:11,8

15°С-də sıxlıq, kq/m3: 0,897

Təyinat: Avtonom dizel-generatorlar üçün

Shell Gadinia 40

Shell Gadinia 40

Shell Gadinia 40

TDC

ShellGadinia 40 - distillə yanacaqla (1% kükürd) çalışan yüksək yüklü əsas və köməkçi orta dövrlü mühərriklər üçün yüksək keyfiyyətli çox məqsədli yağdır. müvafiq özlülük sinfi tələb edən köməkçi mexanizmlər (reduktorlar, turbo-üfürücülər, yağla doldurulmuş deydvud boruları və dəyişən addımlı vintlər), pistonlu gəmi mühərrikləri və karterdə aşağı yağ miqdarı ilə kiçik yüksək dövrlü dizel balıq tutan flotlar üçün tətbiq edilə bilər.

Baza sayı 12 mq KOH/q

Tətbiq:

  • Yüksək sürtəli, orta dövrlü pistonlu əsas və köməkçi gəmi mühərrikləri.
  • Dişli transmissiyalar, turbo-üfürücülər, yağlanan deydvud boruları və tənzimlənən addımlı vintlər.
  • Göyərtəli maşın avadanlığı və SAE 40 özlülüyə malik yağ tələb edən digər mexanizmlər və avadanlıqlar.

Təyinat: Gəmi və göyərtəli maşın avadanlıqları üçün