Shell Argina T 30x

Shell Argina T 30

Shell Argina T 30

TDC

ShellArgina T 30-ağır yanacaqla çalışan yüksək güclü, orta dövrlü mühərriklər üçün universal karter yağıdır. ShellArgina T 30 yağda orta yük şərtində tətbiq üçün hazırlanıb.

Tətbiq:

 • Orta dövrlü sənaye və gəmi güc qurğuları və yağda orta yük şəraiti yaradan qalıq yanacaqla çalışan köməkçi mühərriklər. Bu şərtlər yaranır:
  • beş ildən çox buraxılış tarixli mühərriklərdə;
  • 1q/kVt və daha çox sərfiyyatlı mühərriklərdə;
  • yük əmsalı 85% və ya daha az olan yeni istehsal mühərriklər;
  • 3%-dən aşağı kükürd tərkibli yanacaqla iş zamanı.
 • Gəmi mühərriklərinin reduktorları və xüsusi yağ  istifadəsi tələb etməyən bəzi digər gəmi avadanlıqları növləri.
 • Təyinat: qalıq yanacaqla çalışan orta dövrlü gəmi mühərrikləri

Shell Argina X 40

Shell Argina X 40

Shell Argina X 40

TDC

ShellArgina X 40 - Argina T yağının bütün mükəmməl istismar xüsusiyyətlərinə malik, lakin daha yüksək baza sayı səviyyəsinə malik olan yüksək keyfiyyətli sürtgü materialıdır. Yağ yağın aşağı sərfiyyatı və/və ya yanacaq yüksək səviyyədə kükürdün əlavə qələvilik tələb etdikdə qalıq yanacaqlarda çalışan orta dövrlü enerji qurğuları üçün yaradılıb. Bu silindrin gilizinin və porşen halqalarının aşınmasını məhdudlaşdırmaq üçün mühərrikin istehsalçısı tərəfindən yazılan baza sayının səviyyəsi ilə tarazlığın saxlanması üçün zəruridir.

Təyinat: qalıq yanacaqla çalışan orta dövrlü gəmi mühərrikləri üçün