Shell Rimula R3 X 15W-40

Shell Rimula R3 X 15W-40

Shell Rimula R3 X 15W-40

TDC

Ağır texnika dizel mühərrikləri üçün yağ

Yağın tərkibində dəyişən iş şərtlərindən asılı olmayaraq mühərriki mühafizə etmək üçün seçilmiş müasir, yüksək keyfiyyətli aşqarlar var. Bu özü tənzimlənən texnologiyanın səciyyəvi cəhəti üçqat təsirdir: köhnəlməni azaldaraq mühərrikin xidmət müddətinin uzadılmasına kömək edir, minimal çöküntü əmələ gəlməsi yüksək dərəcədə effektiv iş təmin edir və yüksək temperatur təsiri altında yağın köhnəlməsinin qarşısının alınması davamlı mühafizə təmin edir.

Tətbiq sahəsi
Yol və magistral yük daşımaları;

İnşaat və dağ sənayesi;

Kənd təsərrüfatı maşınları.

Üstün cəhətləri
Real şərtlərdə mühərrikin istismarının effektivliyini təmin etmək və onun xidmət müddətini uzatmaq qabiliyyətini sübut etmiş aşqarların unikal yığmasını ehtiva edir;

Yüksək termik stabillik porşenlərdə çöküntülərin əmələ gəlməsindən etibarlı mühafizə təmin edir, bu isə yüksək keyfiyyətli dispersedici aşqarlarla birlikdə mühərrikdə şlam və çöküntülərin əmələ gəlməsini azaltmaq imkanı verir;

Köhnəlmənin azaldılması;

Yüksək temperaturlarda mühafizə.

 

Shell yağının xüsusiyyətləri

İstehsalçı: Shell

Seriya: ShellRimula

Həcm: 209 l

Özlülük indeksi, ASTM D2270: 139

Təyinat: Yük avtomobilləri üçün

15°C (60°F)-də qatılıq q/sm3 ASTM D4052: 0.886

Özlülük (SAE): 15W40

Mühərrik tipi: Dizel

Tip: Mineral

API təsnifatı: CH-4, CG-4, CF-4, CF

ACEA təsnifatı: E5, E3

Ümumi baza sayı (TBN) (ASTM D2896): 10.8

Sulfat küllülüyü, kütlədə % (ASTM D874): 1.44

Shell Rimula R4 L 15W-40

Shell Rimula R4 L 15W-40

Shell Rimula R4 L 15W-40

TDC

Ağır texnika dizel mühərrikləri üçün yağ

ShellRimula R4 L tərkibində ən ağır iş şəraitində velə öz mühafizə xüsusiyyətlərini saxlayan ən yeni "LowSAPS" aşqarları var. Bu, aşqarların aktivliyini artıran "II Qrup" təmiz baza yağlarının istifadəsi sayəsində mümkün olar.

Nəticə olaraq, ShellRimula R4 L köhnəlmədən, çöküntü əmələ gəlməsindən daha etibarlı mühafizə təmin edir və yüksək temperatur təsiri altında yağın qatılaşmasına daha yüksək müqavimət göstərir. Azalan küllülüklə birlikdə unikal tərkib müasir, ekoloji cəhətdən təmiz nəqliyyat vasitəsinin təchiz edildiyi his filtri və katalizatorun mühafizəsinə imkan verir.

Geniş sayda istehsalçılar tərəfindən tövsiyə edilən ShellRimula R4 L yağı həm ekoloji cəhətdən təmiz mühərriklərdə (Euro 4/5, US 2007), həm də ötən nəsil texnikasında istifadə edilə bilər.

ShellRimula R4 L 208 l tətbiqi:
Həm Euro 5 və USA 2007, həm də daha ilkin kənd təsərrüfatı və inşaat texnikaları, hətta yüksək kükürdlü yanacaqlarla işləyənlər də daxil olmaqla, praktiki olaraq, bütün mühərriklər

Shell Rimula R4 X 15W-40

Shell Rimula R4 X 15W-40

Shell Rimula R4 X 15W-40

TDC

Ağır texnika dizel mühərrikləri üçün yağ

ShellRimula R4X mühərrik yağının tərkibində aşağıdakı vacib sahələrdə üçqat mühafizə təmin edəcək qaydada seçilmiş yüksək keyfiyyətli aşqarlar var: turşuların neytrallaşdırılması, köhnəlmə ilə aşınmaya və çöküntülərin miqdarına nəzarət. Bütün bunlar texniki xidmət xərclərini azaldır və mühərrikin iş etibarlılığını artırır. Bu yağ ağır texnika mühərriklərinin əksəriyyətində (turbo-üfürücülü / turbo-üfürücüsüz) istifadə üçün, yol və yoldankənar tətbiq üçün uyğundur və çoxsaylı texnika istehsalçılarının spesifikasiya tələblərini qarşılayır

Shell Rimula R5 M 10W-40

Shell Rimula R5 M 10W-40

Shell Rimula R5 M 10W-40

TDC

Ağır texnika dizel mühərrikləri üçün sintetik texnologiyaya əsaslanan yağ

ShellRimula R5 M yağının tərkibində sintetik baza yağları ilə tamamlanmış yüksək dərəcədə effektiv aşqarlar sistemi var, bu vəhdət yağın işinin effektivliyini artırır. Bu istismar şərtlərinə uyğunlaşan texnologiya sayəsində yağın xidmət müddətinin uzadılması vasitəsilə texniki xidmət xərci azaldılır. Mercedes-Benz və Man markalı, ağır texnika üçün, müasir, ekoloji cəhətdən təmiz mühərriklərə xüsusilə uyğundur.

ShellRimula R5 M 10W-40 209l tətbiq sahəsi
Ağır texnika üçün Avropa mühərrikləri

Ekoloji cəhətdən təmiz mühərriklərdə istifadə

ShellRimula R5 M 10W-40 209l üstün cəhətləri
Texniki xidmət xərclərinin azaldılması

Daha təmiz mühərrik

Shell Rimula R5 LM 10W-40

Shell Rimula R5 LM 10W-40

Shell Rimula R5 LM 10W-40

TDC

Ağır texnika dizel mühərrikləri üçün sintetik texnologiyaya əsaslanan yağ

Shell Rimula R5 LM yağı işlənmiş qazların zəhərliliyini azaldan müasir sistemlər ilə tam uyğunluq təmin edən, Shell-də hazırlanmış eksklüziv texnologiya "Low-SAPS" vasitəsilə hazırlanıb. Aktiv mühafizə aktiv aşqarların xüsusi texnologiyasının tətbiqi ilə dəstəklənir və məhsulun resepturasında sintetik baza yağların istifadəsilə gücləndirilir.

Bu istismar şərtlərinə uyğunlaşan texnologiya sayəsində yağın xidmət müddətinin uzadılması vasitəsilə texniki xidmət xərci və atmosferə zərərli tullantılar azalır.

ShellRimula R5 LM 10W-40 209l tətbiq sahəsi
ShellRumila R5 LM yağı Mercedes-Benz və  MAN markalarının, həmçinin ACEA E6 spesifikasiyasına əsaslanan mühərrik tələblərinə malik avtomobil istehsalçılarının müasir, ekoloji cəhətdən təmiz mühərriklərinə malik fərqli yük və sərnişin nəqliyyatı üçün xüsusi olaraq hazırlanıb. Xüsusilə, parkında Euro 4 və 5 standartlı mühərrikli avtomobillərə malik olan operator-şirkətləri üçün uyğundur.

ShellRimula R5 LM Euro 4,5 standartlı mühərrik istehsalçılarının əksəriyyətinin və ACEA E6 sənaye spesifikasiyasının tələblərini qarşılayır.

ShellRimula R5 LM 10W-40 209l üstün cəhətləri
Texniki xidmət xərclərinin azaldılması
Daha təmiz mühərrik

Shell Rimula R6 M 10W40

Shell Rimula R6 M 10W40

Shell Rimula R6 M 10W40

TDC

Ağır texnika dizel mühərrikləri üçün sintetik texnologiyaya əsaslanan yağ

Shell Rimula R6 M 10W-40 təsviri

Yağın tərkibində çoxfunksiyalı aşqarların ən yeni texnologiyası və tam sintetik baza yağları birləşir, bu da dəyişən istismar şərtlərində artan mühərrik mühafizəsi təmin edir.

Tərkibin ahəngi sayəsində: yağın xidmət müddəti artaraq texniki xidmət xərci azalır; his toplanması nəticəsində köhnəlmədən yüksək mühafizə; porşenlər və mühərrikdə çöküntülərin əmələ gəlməsinin qarşısı alınır və yanacaq sərfiyyatı azalır.
ShellRimula R6 M 10W-40 tətbiqi
Mercedes-Benz və MAN markalı, müasir, ekoloji cəhətdən təmiz mühərrikli, geniş sayda yük avtomobilləri və avtobuslar üçün xüsusilə uyğundur. Yağ Cummins, Mack və digər yapon tipli mühərriklər, Volvo, Renault, DAF, Scania və İveco kimi digər Avropa istehsalçılarının tələblərini qarşılayır və hətta geridə qoyur.

Əksər Euro 2, 3 və bəzi 4  standartlı mühərrik istehsalçılarının tələblərinə cavab verir.

Shell Rimula R6 LM 10 W 40

Shell Rimula R6 LM 10 W 40

Shell Rimula R6 LM 10 W 40

TDC

ShellRimula R6 LM 10 W 40 Güclü yük avtomobilləri və avtobuslar parkı üçün yağ

ShellRimula R6 LM 10 W 40 — dizel və ya qaz yanacaq ilə çalışan mühərrikli avtobuslar və güclü yük avtomobilləri parkı üçün innovativ texnoloji qərardır. ShellRimula R6 LM aşağıdakı amillər sayəsində nəqliyyat əməliyyatlarının effektivliyini artıraraq nəqliyyat vasitələrinin mühafizəsini təmin edir:

Aşağı səviyyədə tullantı: katalitik neytralizatorlar və his filtrləri işin effektivliyini artırmağa kömək edir və işlənmiş qaz çıxışının zəhərliliyini azaltma sisteminin xidmət müddətini artırır.

Xidmət xərcinin azaldılması: əvəzetmələr arasında uzun intervalı olması xidmət, satınalma və saxlama xərclərinə nəzarətə, həmçinin işlənmiş yağ miqdarını azaltmağa yardım edir.

Effektiv mühafizə

SellRimula R6 LM mühafizə xüsusiyyətləri üç komponentin varlığı ilə şərtlənir:
aşqarların aktivliyinin artırılması üçün sintetik baza yağları;
unikal aşqar texnologiyası;
Köhnəlmədən effektiv mühafizə.
Bu amillərin birləşməsi yağın istismar xüsusiyyətlərini saxlayaraq uzun xidmət müddəti və  yüksək effektivlik təmin edir.

Sulfat kül, fosfor və kükürd miqdarının aşağı olması katalitik neytralizatorun mühafizəsinə və maye qazda çalışan mühərriklərin detallarının səthində çöküntülərin əmələ gəlməsinə nəzarətə imkan verir, buna görə də yağ aşağı səviyyədə tullantı və müxtəlif yanacaq növləri ilə çalışan mühərrikli avtobuslar və yük avtomobilləri parkları üçün optimal seçimdir.

Xüsusiyyətlər

İstehsalçı: Shell

Seriya: ShellRimula

 

Açıq tigeldə alışma temperaturu, °С: 251

Soyuma temperaturu (ASTM D97), °С: -39

Özlülük (SAE): 10W40

API təsnifatı: CI-4, CH-4, CG-4, CF-4

ACEA təsnifatı: E6 E7